Ecophon Solo Rectangle

Ecophon Solo Rectangle là một giải pháp âm thanh, được sử dụng chủ yếu khi không thể lắp đặt toàn bộ hệ thống trần. Solo   Rectangle là giải pháp phù hợp cho các tòa nhà muốn duy trì thể tích của phòng hoặc là một lựa chọn khi TABS (hệ thống tòa nhà nhiệt hoạt) được chọn là hệ thống làm mát.

Solo Rectangle là một tấm treo tự do không có khung cho phép thiết kế linh hoạt cả về màu sắc và hệ thống treo. Có ba hệ thống treo khác nhau bằng cách sử dụng dây treo có thể điều chỉnh, móc treo cứng hoặc móc điều chỉnh kết hợp với đinh vặn xoắn (đang chờ bằng sáng chế) để tạo ra các lớp và các góc độ

Tấm Solo Rectangle có sẵn kích thước 2400x1200x40 mm với trọng lượng 11,5 kg . Các tấm được sản xuất từ bông thủy tinh được nén với tỷ trọng cao, bề mặt 2 bên được sơn phủ bằng sơn Akutex  FT. Các cạnh được cắt thẳng và sơn phủ.

Khả năng hút âm: Kết quả kiểm tra theo  tiêu chuẩn EN ISO 354.

Aeq, Diện tích hấp thụ tương đương của mỗi tấm (m2 sabin)

Tần số Hz

Solo Rectangle 1200×2400, 200 mm o.d.s.

Solo Rectangle 1200×2400, 400 mm o.d.s.

···· Solo Rectangle 1200×2400, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = Độ sâu của toàn hệ thống

Aeq, Diện tích hấp thụ tương đương của mỗi tấm (m2 sabin)

Tần số Hz

Solo Rectangle 1200×1800, 200 mm o.d.s.

Solo Rectangle 1200×1800, 400 mm o.d.s.

···· Solo Rectangle 1200×1800, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = Độ sâu của toàn hệ thống

KT, mm 1800 ˟1200 2400 ˟1200
1 Tấm Solo Rectangle 2,16m2/ tấm 2,88m2/ tấm
2 Móc treo điều chỉnh (Alt 1) 6/tấm
3 Connect Covering cup (Alt 1, lựa chọn) 6/tấm
4 Bộ móc treo điều chỉnh (Alt 1, lựa chọn) 6/tấm
5 Đinh xoắn (Alt 1) 6/tấm
6 Móc cố định 1 điểm Connect one-point fixing (Alt 2) 2/tấm
7 Móc treo điều chỉnh (Alt 2) 4/tấm
8 Đinh xoắn (Alt 2) 8/tấm
9 Kẹp điều chỉnh (Alt 3) 6/tấm
10 Đĩa cố định (Alt 3) 6/tấm
 11 Định xoắn ốc (Alt 3) 12 chiếc/tấm
Độ sâu toàn hệ thống: ∆1:140mm / ∆2:500mm / ∆3:121mm

 

Sản phẩm liên quan