Ecophon Solo Hexagon

Ecophon Solo Hexagon là một giải pháp âm thanh, được sử dụng chủ yếu khi không thể lắp đặt toàn bộ hệ thống trần. Solo Hexagon là giải pháp phù hợp cho các tòa nhà muốn duy trì thể tích của phòng hoặc là một lựa chọn khi TABS (hệ thống tòa nhà nhiệt hoạt) được chọn là hệ thống làm mát.

Solo Hexagon là một tấm treo tự do không có khung cho phép thiết kế linh hoạt cả về màu sắc và hệ thống treo. Có ba hệ thống treo khác nhau bằng cách sử dụng dây treo có thể điều chỉnh, móc treo cứng hoặc móc điều chỉnh kết hợp với đinh vặn xoắn (đang chờ bằng sáng chế) để tạo ra các lớp và các góc độ

Tấm Solo Hexagon có sẵn kích thước 1040x1200x40 mm với trọng lượng 3,7 kg . Các tấm được sản xuất từ bông thủy tinh được nén với tỷ trọng cao, bề mặt 2 bên được sơn phủ bằng sơn Akutex  FT. Các cạnh được cắt thẳng và sơn phủ.

Các giá trị trong biểu đồ áp dụng cho từng tấm riêng lẻ. Nếu các tấm được sắp xếp với khoảng cách giữa các tấm < 0,5 m, giá trị Aeq trên 1 tấm sẽ giảm nhẹ.

Khả năng hút âm: Kết quả kiểm tra theo  tiêu chuẩn EN ISO 354.

Aeq, Diện tích hấp thụ tương đương của mỗi tấm (m2 sabin)

Tần số Hz

— Solo Hexagon 1040×1200, 200 mm o.d.s.

— Solo Hexagon 1040×1200, 400 mm o.d.s.

···· Solo Hexagon 1040×1200, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = Độ sâu của toàn hệ thống

KT, mm 1040×1200
1 Tấm Solo Hexagon 0,94m2/ tấm
2 Móc treo điều chỉnh (Alt 1) 3/tấm
3 Connect Covering cup (Alt 1, lựa chọn) 3/tấm
4 Bộ móc treo điều chỉnh (Alt 1, lựa chọn) 3/tấm
5 Đinh xoắn (Alt 1) 3/tấm
6 Kẹp điều chỉnh (Alt 2) 3/tấm
7 Đĩa cố định (Alt 2) 3/tấm
8 Ốc vặn xoắn (Alt 2) 6 chiếc/tấm
  Độ sâu toàn hệ thống: ∆1:140mm / ∆2:121mm

Sản phẩm liên quan