ECOPHON SOLO BAFFLE WAVE

Các hình thức lắp đặt tấm Baffle là sử dụng thanh xương Connect™ Baffle profile, móc treo có điều chỉnh hoặc hệ thống xương liên kết đặc thù. Hệ thống trần bao gồm tấm trần Ecophon Solo™ Baffle Wave/ anchor (đinh xoắn) hoặc tấm trần Solo™ Baffle Wave/hook (móc treo) và phụ kiện đi kèm với khối lượng khoảng 2-3 kg/m. Các tấm trần được sản xuất từ bông thủy tinh được nén ở tỷ trọng cao, với cả hai bề mặt đều được sơn phủ bằng lớp sơn âm thanh Akutex™ FT. Các cạnh đều được cắt thẳng và sơn phủ. Các tấm trần Ecophon Solo™ Baffle Waves đều có thể tháo dỡ một cách rõ ràng.

 M418

 

 

Sản phẩm liên quan