Ecophon Akusto Wall A

Được sử dụng như vật liệu bổ sung cho hệ thống trần hút âm, để đạt được hiệu quả âm thanh tiêu chuẩn trong phòng. Tấm tường Ecophon cạnh A sử dụng hệ thống khung có thiết kế kiểu lộ xương.

Hệ thống bao gồm các tấm tuờng Ecophon cạnh A và hệ thống khung xương có trọng luợng khoảng 4kg/ m2. Các Tấm tường Ecophon cạnh A được sản xuất từ bông thuỷ tinh được nén ở tỷ trọng cao. Bề mặt bên ngoài tấm tường có 3 dạng che phủ: lớp vải nỉ chống cháy (Texona) hoặc lớp vải sợi thuỷ tinh dày chịu được tác động cơ học (Super G), và lớp sơn phủ Akutex FT. Mặt sau của tấm tuờng được che phủ bằng lớp thuỷ tinh mềm. Tất cả các cạnh để tự nhiên.

Tấm tường bề mặt Texona gamma là bề mặt phản âm (tham khảo biểu đồ hút âm).

Để đạt được hiệu quả tốt nhất nên sử dụng đồng bộ khung xương và phụ kiện Ecophon đi kèm. Khung xương được sản xuất từ thép mạ tĩnh điện (xương góc Connect Channel trim) hoặc nhôm (Connect Thinline)

Được sử dụng như vật liệu bổ sung cho hệ thống trần hút âm, để đạt được hiệu quả âm thanh tiêu chuẩn trong phòng. Tấm tường Ecophon cạnh A sử dụng hệ thống khung có thiết kế kiểu lộ xương.

Hệ thống bao gồm các tấm tường Ecophon cạnh A và hệ thống khung xương có trọng lượng khoảng 4kg/ m2. Các Tấm tường Ecophon cạnh A được sản xuất từ bông thuỷ tinh được nén ở tỷ trọng cao. Bề mặt bên ngoài tấm tường có 3 dạng che phủ: lớp vải nỉ chống cháy (Texona) hoặc lớp vải sợi thuỷ tinh dày chịu được tác động cơ học (Super G), và lớp sơn phủ Akutex FT. Mặt sau của tấm tường được che phủ bằng lớp thuỷ tinh mềm. Tất cả các cạnh để tự nhiên.

Tấm tường bề mặt Texona gamma là bề mặt phản âm (tham khảo biểu đồ hút âm).

Để đạt được hiệu quả tốt nhất nên sử dụng đồng bộ khung xương và phụ kiện Ecophon đi kèm. Khung xương được sản xuất từ thép mạ tĩnh điện (xương góc Connect Channel trim) hoặc nhôm (Connect Thinline)

Hút âm: Kết quả kiểm tra theo  EN ISO 354. Phân loại cấp độ theo tiêu chuẩn EN ISO 11654. Các giá trị hệ số suy giảm tiếng ồn NRC và SAA theo tiêu chuẩn ASTM C 423.

αp, Hệ số hấp thụ âm thanh thực tế

Tần số Hz

···· Akusto Wall A Akutex FT 40 mm, 50 mm o.d.s.

— Akusto Wall A Texona 40 mm, 50 mm o.d.s.

— Akusto Wall A Super G 40 mm, 50 mm o.d.s.

o.d.s = Độ sâu của toàn bộ hệ thống

Sản phẩm liên quan